شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژمان

  • 1
  • 2
  • 3

مديريت استراتژيك

فرايند مديريت استراتژيك در برگيرنده سه مرحله است:
  • تدوين استراتژي‌ها
  • اجراي استراتژي‌ها
  • ارزيابي استراتژي‌ها
ادامه مطلب

اتاق تمیز

به محیطی اتاق تمیز گویند که از آلودگی آن با ذرات بی جان مثل گردوغبار وذرات زنده مثل باکتریها که از طریق انسانها وارد محیط می شوند جلوگیری به عمل آورد.

 

ادامه مطلب

شرایط دریافت جایزه ملی بهره وری چگونه است؟

اجرای جایزه ملّی بهره‌وری و تعالی سازمانی از سال 1382، این امكان را فراهم كرده‌است كه بسیاری از سازمان‌های ایرانی

6 سیگما و فواید آن

شش سيگما يك متدولوژی كمي و جامع بهبود اثربخش سازمان است كه در درون خود از ساختار برنامه و ابزارهاي توانمند مديريت كيفيت برخوردار مي‌باشد.هر گاه سازماني به سطح شش سيگما برسد...

ادامه مطلب